وافل مهانیت

وافل مهانیت

وافل مهانیت

اولین سقف دوطرفه (Waffle) و یک طرفه (Rib) با قالب های پلاستیکی غیر ماندگار و ابعاد متغیر در رنگ های مختلف🏚️

پست مرتبط

Enter your keyword