هتل بصره – عراق

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: تجاری, فرهنگی
جزئیات پروژه

این هتل از نوع اسکلت بتنی و در شهر بصره کشور عراق واقع شده است،طراحی سقف بر اساس وافل دوطرفه انجام و توسط شرکت مجری عراقی اجرا گردیده است.

ادامه جزئیات پروژه

تاریخ انجام: 1395/03/30

محل پروژه: بصره

کل مساحت پروژه (مترمربع): 5000

وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 525

حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 340

دهانه (متر): 12

ضخامت دال ها (سانتی متر): 33

کاربری ساختمان: تفریحی

مدت زمان اجرای پروژه: 7 ماه

Enter your keyword