پروژه حکیم

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: مسکونی
جزئیات پروژه

این پروژه یک پروژه مسکونی متوسط بوده، کارفرمای آن آقای مهندس جزنی و اجرا توسط مهانیت صورت پذیرفته است.

ادامه جزئیات پروژه

این پروژه یک پروژه مسکونی متوسط بوده، کارفرمای آن آقای مهندس جزنی و اجرا توسط مهانیت صورت پذیرفته است.

Enter your keyword