مجتمع نور

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: تجاری
جزئیات پروژه

مجتمع تجاری نور واقع در بندر عباس بوده و جزو پروژه های بزرگ اتمام یافته توسط مهانیت می باشد.

ادامه جزئیات پروژه

مجتمع تجاری نور واقع در بندر عباس بوده و جزو پروژه های بزرگ اتمام یافته توسط مهانیت می باشد.

Enter your keyword