پروژه یاس

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: مسکونی
جزئیات پروژه

پروژه یاس

ادامه جزئیات پروژه

تاریخ انجام: 1394/01/02

محل پروژه: تهران – فرمانیه

کل مساحت پروژه (مترمربع): 5405

وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 312

حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 450

دهانه (متر): 10

ضخامت دال ها (سانتی متر): 32

مدت زمان اجرای پروژه:10 ماه

Enter your keyword