مسکونی سلیم زاده

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: مسکونی
جزئیات پروژه

این پروژه یک پروژه بزرگ مسکونی در استان البرز و شهرستان کرج بوده که کارفرمای آن آقای سلیم زاده و مجری آن مهانیت بوده است.

ادامه جزئیات پروژه

این پروژه یک پروژه بزرگ مسکونی در استان البرز و شهرستان کرج بوده که کارفرمای آن آقای سلیم زاده و مجری آن مهانیت بوده است.

Enter your keyword