مجتمع تبریز

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: مسکونی
جزئیات پروژه

این پروژه یک پروژه مسکونی بوده که در شهر تبریز و توسط مهانیت اجرا و تمام یافته است

ادامه جزئیات پروژه

این پروژه یک پروژه مسکونی بوده که در شهر تبریز و توسط مهانیت اجرا و تمام یافته است

Enter your keyword