اجرا

اجرا

اجرا

یکی از شاخص‌های مهم در روند رشد جوامع افزایش کیفیت و کمیت ساخت و ساز یک جامعه است. تقریبا تمامی دست‌ اندرکاران ساخت و ساز به خوبی می‌دانند…

یکی از شاخص‌های مهم در روند رشد جوامع افزایش کیفیت و کمیت ساخت و ساز یک جامعه است. تقریبا تمامی دست‌ اندرکاران ساخت و ساز به خوبی می‌دانند که دانش طراحی ساختمان و محاسبه سازه‌ها، طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و معماری در دنیا نهادینه شده و ما نیز از ترجمه و به‌هنگام‌سازی مکانی و زمانی منطبق باشرایط کشورمان از اکثرآیین نامه‌های مطرح جهان بهره‌مند می‌شویم، لذا دربحث طراحی ساختمان و محاسبه سازه زیاد اختلاف نظر وجود ندارد و تقریبا به اجماع کلی رسیده‌ایم. همچنین در سایر بخش های خدمات مهندسی و عمرانی مانند نظارت بر ساخت و ساز ساختمان باتوجه به خدمات و تمهیداتی که در راستای آموزش و ارتقای دانش فنی مهندسین توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام پذیرفته است به سطح قابل قبولی دست یافتهایم. امّا زنجیره طراحی و محاسبه و نظارت بر اجرا، یک حلقه مفقوده حیاتی دارد که در قانون به صورت مدون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیان شده ولی تاکنون جامه عملیاتی را به تن نکرده است و اگر این زنجیره تکمیل نگردد، آثار زیان‌باری به‌همراه خواهد داشت و تمام آیین نامه‌ها و زحمات لحاظ نمودن آنها در بحث طراحی و محاسبه ساختمان به هدر می‌رود و آن‌هم اجرای کار توسط اشخاص متخصص و دارای صلاحیت است. مجریان قسمت مهّمی از ارتباط این زنجیره هستند که می‌توانند با ایفای نقش خود در امور ساخت وساز، باعث شوند عملیات اجرایی منطبق بر نقشه‌های اجرایی و مقررات ملی و آیین نامه‌ها انجام گیرد، مجریانی که هم تحصیلات دانشگاهی دارند و هم توسط نهادهای مسئول(سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی)، تعیین و تایید صلاحیت شده اند. شرکت مهانیت همواره سعی نموده تا با استفاده از مجریان ذیصلاح در ساخت و سازهای خود و نظارت دقیق، پروژه های خود را با بیشترین کیفیت ممکن و در زمان مقرر به اتمام برساند و تا کنون به این هدف خود نیز رسیده است.

Enter your keyword