برچسب ها:اجرای سقف وافل

بررسی ویژگی های سقف وافل | اجرای سقف وافل

بررسی ویژگی های سقف وافل | اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل بررسی ویژگی های سقف وافل | اجرای سقف وافل سقف وافل مطابق با مقررات ملی ساختمان از طریق نرم افزارهای رایج طراحی سازه طراحی شده است. در طراحی سقف وافل باید معیارهای مقاومت، انتقال بار لرزه ای، کنترل ارتعاش، کنترل اضافه ولتاژ و … در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که کارفرمایان […]

ادامه مطلب
کاربرد سقف وافل | اجرای سقف وافل | سقف وافل چیست

کاربرد سقف وافل | اجرای سقف وافل | سقف وافل چیست

سقف وافل چیست؟ کاربرد سقف وافل | اجرای سقف وافل | سقف وافل چیست بسیاری از مهندسان و معماران با سقف مشبک یا وافل آشنایی دارند و در عین حال از سقف مشبک در سازه های مورد نظر خود استفاده می کنند. با توجه به مصالح استفاده شده و نیاز سازه ها، مهندس پروژه ضخامت […]

ادامه مطلب
اجرای سقف وافل | اجرای سقف وافل دو طرفه | قیمت اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل | اجرای سقف وافل دو طرفه | قیمت اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل | اجرای سقف وافل دو طرفه | قیمت اجرای سقف وافل  سقف وافل اجرای سقف وافل یکی از مراحل حیاتی و مهم اجرای سازه است و در صورت عدم دقت در جنبه های فنی و اجرایی می تواند باعث بروز حوادث و زیان های اقتصادی شود. اجرای سقف وافل نسبت به سایر […]

ادامه مطلب
پیمانکاری سقف وافل | اجرای سقف وافل | طراح سقف وافل

پیمانکاری سقف وافل | اجرای سقف وافل | طراح سقف وافل

پیمانکاری سقف وافل | اجرای سقف وافل | طراح سقف وافل پیمانکاری سقف وافل یکی از مهمترین مراحل در تحقق یک ساختمان، تحقق اسکلت سازه است. در این مرحله اگر پیمانکار به هر نحوی در کار خود اشتباه کند، فاز بعدی اجرای پروژه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. سقف وافل به دلیل زیبایی معماری آن که […]

ادامه مطلب

Enter your keyword