برچسب ها:بررسی سقف وافل

بررسی سقف وافل | انواع مختلف سقف وافل

بررسی سقف وافل | انواع مختلف سقف وافل

انواع مختلف سقف وافل بررسی سقف وافل | انواع مختلف سقف وافل انواع سقف وافل بر اساس شکل به شرح زیر طبقه بندی می شوند: یک صفحه مثلثی که غلاف آن مثلثی شکل است. صفحه مربعی که در آن روکش مربعی ساخته می شود. در موردی دیگر سقف وافل به دو دسته یک طرفه و دو […]

ادامه مطلب

Enter your keyword