برچسب ها:طراح سقف وافل

طراح سقف وافل | انوع سقف وافل | روش اجرای سقف وافل

طراح سقف وافل | انوع سقف وافل | روش اجرای سقف وافل

روش اجرای سقف وافل طراح سقف وافل | انوع سقف وافل | روش اجرای سقف وافل این سقف ها جدا از ظاهر خاص خود، روند تکمیلی خاصی را نیز دنبال می کنند. روش ساخت این سقف تا حدودی شبیه به دال بتنی (مثلاً سقف مرکب) است، اما با این تفاوت که سقف وافل دیگر تیرهای […]

ادامه مطلب
پیمانکاری سقف وافل | اجرای سقف وافل | طراح سقف وافل

پیمانکاری سقف وافل | اجرای سقف وافل | طراح سقف وافل

پیمانکاری سقف وافل | اجرای سقف وافل | طراح سقف وافل پیمانکاری سقف وافل یکی از مهمترین مراحل در تحقق یک ساختمان، تحقق اسکلت سازه است. در این مرحله اگر پیمانکار به هر نحوی در کار خود اشتباه کند، فاز بعدی اجرای پروژه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. سقف وافل به دلیل زیبایی معماری آن که […]

ادامه مطلب

Enter your keyword