برچسب ها:نمای سقف وافل

نمای سقف وافل | ارتفاع سقف وافل | قیمت سقف وافل

نمای سقف وافل | ارتفاع سقف وافل | قیمت سقف وافل

نمای سقف وافل نمای سقف وافل | ارتفاع سقف وافل | قیمت سقف وافل سقف وافل، سقف های توخالی سقف هایی با شبکه یا سوراخ هستند که امروزه در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند. این مدل سقف نوعی سقف بتنی معمولی است که توسط دال بالایی از بتن مسلح به همان ضخامت […]

ادامه مطلب

Enter your keyword