نشست طراحی و کنترل دال سقف در نظام مهندسی ساختمان

نشست طراحی و کنترل دال سقف در نظام مهندسی ساختمان

نشست طراحی و کنترل دال سقف در نظام مهندسی ساختمان

نشست تخصصی طراحی و کنترل دال سقف در نظام مهندسی ساختمان تهران برگزار گردید.

 

طراحی و کنترل دال

چهارشنبه 11 اردیبهشت، نشست تخصصی طراحی و کنترل دال سقف در نظام مهندسی ساختمان تهران برگزار گردید.

فایل نحوه طراحی و کنترل دال (مهندس صمد آقازاده) برای استفاده طراحان محترم به پیوست ارائه می‌گردد.

 

دانلود فایل ضمیمه

پست مرتبط

Enter your keyword