هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان…

 

 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران در تاریخ 15 الی 18 مرداد ماه 97 با حضور شرکت مهانیت برگزار شد.

 

 

 

پست مرتبط

Enter your keyword