هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان همدان

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان همدان

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان همدان

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان…

 

 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان همدان در تاریخ 13 الی 16 مرداد ماه 97 با حضور نماینده همدان شرکت مهانیت برگزار شد.

 

پست مرتبط

Enter your keyword