هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 الی 24 مرداد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 الی 24 مرداد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 الی 24 مرداد

شرکت مهانیت با بیش از پانزده سال تلاش و محاسبه و اجرای بهینه سقف مهانیت در سراسر کشور….

1396/05/19

شرکت مهانیت با بیش از پانزده سال تلاش و محاسبه و اجرای بهینه سقف مهانیت در سراسر کشور شما را به بازدید از غرفه این شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اختمان مورخه 21 الی 24 مرداد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران،سالن شماره 14-15 غرفه 139 دعوت می نماید.

 

حضور شما موجب افتخار و سرافرازی این مجموعه خواهد شد.

 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

پست مرتبط

Enter your keyword