تالار بزرگ مروارید واقع در سه راه اندیشه به مساحت 10000 متر مربع-پروژه های مهانیت

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: تجاری
جزئیات پروژه

تاریخ انجام: 1394/01/02 محل پروژه: تهران – فرمانیه کل مساحت پروژه (مترمربع): 5405 وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 312 حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 450 دهانه (متر): 10 ضخامت دال ها (سانتی متر): 32 مدت زمان اجرای پروژه:10 ماه

ادامه جزئیات پروژه

تاریخ انجام: 1394/01/02

محل پروژه: تهران – فرمانیه

کل مساحت پروژه (مترمربع): 5405

وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 312

حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 450

دهانه (متر): 10

ضخامت دال ها (سانتی متر): 32

مدت زمان اجرای پروژه:10 ماه

Enter your keyword