تالار ملارد

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: فرهنگی
جزئیات پروژه

این پروژه یک تالار در شهرستان ملارد می باشد که کارفرمای آن آقای دکتر امیدی و پیمانکار آن مهانیت بوده است.

ادامه جزئیات پروژه

این پروژه یک تالار در شهرستان ملارد می باشد که کارفرمای آن آقای دکتر امیدی و پیمانکار آن مهانیت بوده است.

Enter your keyword