ساختمان مطهری

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: اداری
جزئیات پروژه

این پروژه با کارفرمایی آقای اکبری و در خیابان مطهری تهران به اجرا درآمده است

ادامه جزئیات پروژه

تاریخ انجام: 94/95

محل پروژه: تهران -مطهری

کل مساحت پروژه (مترمربع): 4300

وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 300

حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع): 450

دهانه (متر): 15

ضخامت دال ها (سانتی متر): 32

کاربری ساختمان: اداری

مدت زمان اجرای پروژه: 6 ماه

Enter your keyword