طراحی

طراحی

طراحی

طراحی سازه‌ همواره به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و مهم مهندسی عمران مطرح بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عوامل مختلفی از جمله …

طراحی سازه‌ همواره به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و مهم مهندسی عمران مطرح بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عوامل مختلفی از جمله هزینه، زمان و کیفیت ساخت در طراحی سازه موثر هستند. از این رو شرکت مهانیت با بکارگیری و مهندسان مجرب در زمینه‌ طراحی انواع ساختمان ها و سازه‌های گوناگون از قبیل ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، ساختمان‌های بلند مرتبه و غیره …. با ارائه پیشنهادات مختلف در سیستم های سازه ای و ارائه طرح های بهینه سهم به سزایی در کاهش هزینه تمام شده ساختمان دارد.

کلیه طراحی های انجام شده در این بخش با سقف وافل مهانیت می باشد.

Enter your keyword