فروش

فروش

فروش

مهانیت با توجه به دانش بروز تبلیغ و بازاریابی ، با برگزاری جلسات و همایش های مختلف و بررسی نقشه های ارجاعی، نسبت به …

مهانیت با توجه به دانش بروز تبلیغ و بازاریابی ، با برگزاری جلسات و همایش های مختلف و بررسی نقشه های ارجاعی، نسبت به ارائه بسته های مختلف فروش یا اجاره قالب های وافل مهانیت به عموم کارفرمایان ، پیمانکاران و… اقدام می نماید.

Enter your keyword