نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

ساخت سقف وافل چگونه انجام می شود؟

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، ابتدا، تیرهای عمودی زیرساخت باید قرار داده شوند. به معنای عناصر عمودی جک یا داربست است. اینکه کدام یک از این عناصر برای پروژه استفاده می شود بستگی به ارتفاع سقف دارد.

به طور معمول، یک طبقه 3 تا 3.5 متر کامل ارتفاع دارد. جک برای قسمت های عمودی سقف های معمولی و همچنین برای ساختمان های عادی استفاده می شود. اگر ساختمان ارتفاع زیادی دارد از جک و داربست استفاده کنید. بستگی به موجودی پیمانکار دارد. پس از نصب المان های عمودی با استفاده از لوله یا قوطی یا مربع های چوبی شبکه ای افقی بر روی آنها ایجاد می شود.

در این قسمت رعایت فاصله میان تیرهای عمودی بسیار مهم است تیرها حتما باید 1متر نسبت به هم فاصله بگیرند. این فاصله میان تیرهای عمودی نباید زیادتر از یک متر باشد.

 

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل

در این مقاله سعی داریم به نحوه انجام زیرسازی سقف وافل پی ببریم و مراحل طراحی سقف وافل را توضیح دهیم. روش طراحی سقف وافل شبیه طراحی دال تخت است اما خیلی ساده ترو سریعتر است، ساخت سقف وافل لزومی به تجهیزات ویژه ای ندارد و ابزارهای قالب گیری معمولی که در اجرای سقف وافل استفاده می شود. با وجود اینکه اجرای سقف وافل لزومی به نیروی کار تجربه دیده ندارد، ولی استفاده از پیمانکاران باتجربه تاثیر زیادی در کیفیت سقف وافل دارد.

برای خواندن مقاله نکات مهم اجرایی در تزیینات سقف وافل کلیک کنید.

 

نکته مهم

نکته مهم بعدی اجرای شبک آرماتوربندی است که روی آن قالب چینی انجام می شود و وافل ها روی آن چیده می شود. شبکه اول در جهت خاصی مانند جهت x قرار می گیرد و یک متر از هم فاصله دارد. در جهت مخالف، مانند y، جایی که قالب ها قرار می گیرند، لوله ها و جعبه ها باید متناسب با اندازه وافل فاصله داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر اندازه وافل ما 80 سانتی متر است (یعنی ابعاد آن 80*80 است)، پس هر 80 سانتی متر یک پروفیل یا یک جفت لوله قرار دهید. سپس قالب های وافل روی آنها قرار می گیرد. در پایان این مرحله قالب ها را در جای خود ثابت کرده و وارد فاز آرماتوربندی و بتن ریزی می شوند.

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، برای افزایش امنیت زیرسازی سقف وافل، بهتر می باشد روی لوله ها یا جعبه ها را طوری بپوشانید که پایین هر بخش قالب وافل دو لوله قرار گیرد.

پس از تکمیل فونداسیون طبق نقشه در محل هایی که قالب وافل قرار است چیده شود ، قالب ها را به هم بچسبانند و در جاهایی که قالب وافل روی نقشه نشان داده نشده است قالب های فلزی یا چوبی قرار می گیرد. و به صورت یک اسلب جامد اجرا می شود.

قطعات جامد در واقع مکان هایی هستند که تنش در این مناطق زیاد است. این مکان ها شامل ناحیه برش پانچ ستون، ناحیه تیرهای مخفی و آویز و دیوار برشی می باشد.

 

مصالح زیرسازی سقف وافل

یکی از سوالات اولیه پیمانکاران و سازندگان در مورد سقف وافل، مدل مصالح دلخواه برای ساخت سقف وافل است.

 مراحل زیرساخت سقف وافل

1-ساختار و اجرای تیرها

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، در اکثر نقشه ها، تیرهای ساختمان با سقف همباد نیستند. این بدان معناست که این سقف ها از سقف 10 تا 30 سانتی متر امتداد دارند. این کار برای داشتن یک تیر قوی در طرح انجام می شود.

در پروژه هایی که از دیوارهای برشی استفاده می شود، تیرهای ساختمانی بر روی سقف وافل ، بدون آویز قرار می گیرند.

در صورت وجود یا نبودن آویز روی سقف، برای زیرسازی سقف ابتدا تیرهای محیطی بدون آویز را به صورت هماهنگ با قوطی یا لوله بین وافل ها قرار می دهیم.

اگر تیری داشته باشیم بعد از قالب گیری به صورت لوله بلند روی آن به صورت قالب پلاستیکی یا چوبی و لبه های بدنه را نزدیک تیر قرار می دهیم. گفته می شود که آویزها یا برآمدگی ها طراحی شده اند.

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، هنگام چیدن قالب های وافل، لبه اطراف قالب وافل به همان ارتفاع آویز بلند می شود و به ضخامت سقف می رسد. از آنجایی که قالب های وافل قفل هستند، مزیت یک پایه امن و راحت را ارائه می دهد.

اگر جک ظرفیت باربری خود را در حین ریختن بتن از دست بدهد. سقف با قالب های وافل به یکدیگر فیکس شده ، پایین نمی آید. زیرا وقتی یک جک خالی است، جک دیگری آن را نگه می دارد. قالب ها در یک جهت به یکدیگر متصل می شوند و از آنجایی که تحمل جک وجود ندارد، بار سقف به طور مساوی بین همه تقسیم می شود.

 

2-استفاده از تیره

اجزای عمودی: شامل جک ها یا داربست

 

3 راهکار یک پیمانکار برای اجرای سقف وافل

1- اگر ارتفاع سقف بیش از ۳/۵متر است، پیمانکار اول داربست را قرار داده و در بالای آن سر تنظیم قرار می دهد. (سر به درون لوله داربست می رود و درنتیجه ارتفاع را تنظیم می کند.

2- یکی از روش ها، رایج ترین و کم هزینه ترین، مربوط به ارتفاع سقف 5 متری است. روش کار به این صورت است که یک داربست 2 متری درست می شود و یک جک عادی روی داربست ایجاد می شود و خیز با علامت منفی تنظیم می شود.

 

 

تیرهای افقی به 4 روش زیر ساخته می شوند:

1- قالب وافل با هر وسیله ای قابل استفاده است. در روش اول پیمانکار ، در صورت استفاده از لوله به فاصله 1 متر و 20 سانتی متر از هم و در صورت استفاده از  قوطی فاصله یک مترقرار می دهد.

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، جک ها را با فاصله 1.20 از هم قرار می دهیم و دو لوله را روی چهارچوب هر جک قرار می دهیم. (عرض ضربدر 70 یا 80 سانتی متر) در صورتی که پیمانکار به جای لوله از قوطی استفاده کند، یک قوطی 4*8 را به صورت عمودی قرار داد و در فواصل 80 سانتی متری بالای آن قوطی 4*8 قرار دهد.

2-در این روش با لوله کار می کند. در سر هر جک دو لوله قرار داده شده است که به عنوان نشیمن برای لوله های بعدی عمل می کنند. جفت لوله به فاصله 80 سانتی متر از هم قرار می گیرند و دو لوله در زیر هر وافل با فاصله داخلی 60 سانتی متر قرار می گیرند.

3- پیمانکار لوله را روی جک قرار می دهد. زیر وافل دو کاتر به عرض 10 سانتی متر و ضخامت 3 سانتی متر سطح را برش می زنند.

4- هنگامی که لبه های قالب وافل 2 سانتی متر است و قالب ها قفل نشده اند. در این حالت، پیمانکار از تخته های تخته سه لا برای پوشش کل سقف استفاده می کند تا شیرابه بتن جاری نشود . سپس وافل ها را قرار می دهند و در نهایت بتن می ریزند و سقف را تقویت می کنند.

این روش بسیار پرهزینه و زمان بر و همچنین سخت است. در این صورت هزینه اجرای سقف وافل بیشتر از هزینه سقف وافل قابل مونتاژ است.

 

 

انتخاب پروفیل مناسب و نحوه چیدمان قالب وافل

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، زیرساخت قوی بدون شک امنیت و آرامش خاطر را در برابر احتمال بارهای ناگهانی افزایش می دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، چیدمان قالب ها یکی از اساسی ترین مراحل در ساخت سقف وافل محسوب می شود. بنابراین باید بر چیدمان آنها تاکید و تمرکز زیادی داشت.

پیمانکاران و تامین کنندگان قاب وافل به ارتفاع کف تا سقف توجه خواهند کرد. بنابراین در سقف هایی که ارتفاع آنها 30/3 متر است از جک های عرضی و در سایر موارد از داربست استفاده می شود.

هنگام اجرای سقف وافل، بسیار مهم است که هر بخش از سقف، صرف نظر از مستطیل یا مربع بودن آن، به گونه ای پشتیبانی شود که امکان بتن ریزی مطلوب وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه با توجه به پلان نهایی و وزن سقف پروفیل مصرفی ، انتخاب می شود، بهتر است از نمونه های مرسوم پروفیل بیشتر استفاده شود. زیرسازی سقف ها به عواملی مانند ضخامت و بار ساختمان بستگی دارد و به پروفیل های 60*60 یا 80*40 نیاز دارد.

سخن نهایی 

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل، ساختار اصلی سقف وافل به نقشه ساخت و ساز، در مرحله دوم به ابزار و تجهیزات پیمانکار و سوم به تجربه پیمانکار بستگی دارد. این مرحله از اجرای سقف وافل بحرانی ترین عملیات این سیستم است و در صورت غفلت از نکات مهم ، آثار زیانباری به همراه خواهد داشت.

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

پست مرتبط

Enter your keyword