Monthly Archives: آبان 1397

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

دیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان… 1395/11/19 فن آوری های نوین صنعت ساختمان توسعه پایدار و فن آوری های ساختمانی   دبیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان   ایران- مشهد – سالن صبا   24 تا 25 بهمن 1395 (همایش)   24 تا 25 بهمن 1395 (نمایشگاه)

ادامه مطلب
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 الی 24 مرداد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 الی 24 مرداد

شرکت مهانیت با بیش از پانزده سال تلاش و محاسبه و اجرای بهینه سقف مهانیت در سراسر کشور…. 1396/05/19 شرکت مهانیت با بیش از پانزده سال تلاش و محاسبه و اجرای بهینه سقف مهانیت در سراسر کشور شما را به بازدید از غرفه این شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اختمان مورخه 21 الی […]

ادامه مطلب

Enter your keyword