Monthly Archives: آبان 1401

معایب سقف وافل | مشخصات سقف وافل | ارتفاع سقف وافل

معایب سقف وافل | مشخصات سقف وافل | ارتفاع سقف وافل

معایب سقف وافل معایب سقف وافل | مشخصات سقف وافل | ارتفاع سقف وافل با پیشرفت علم و فناوری روز، صنعت ساختمان از دهه های گذشته دستخوش تغییرات بسیاری شده است و امروزه تکنیک ها و مصالح مدرن برای افزایش سرعت، افزایش قدرت و طول سازه ، کاهش هزینه ها و غیره استفاده می شود. […]

ادامه مطلب
سقف وافل لانه زنبوری | سقف لانه زنبوری | ارتفاع سقف وافل

سقف وافل لانه زنبوری | سقف لانه زنبوری | ارتفاع سقف وافل

سقف وافل لانه زنبوری سقف وافل لانه زنبوری | سقف لانه زنبوری | ارتفاع سقف وافل امروزه در طراحی ساختمان های مدرن به ویژه ساختمان های با دهانه بیش از 12 متر، حتی در پروژه های دیگر کارفرمایان از سقف وافل استفاده می کنند. که شبیه به شیرینی وافل و پنجره است. یکی از مهم […]

ادامه مطلب

Enter your keyword