برچسب ها:سقف وافل در اسکلت فلزی

سقف وافل در اسکلت فلزی | اجرای سقف اسکلت فلزی

آیا می توان از سقف وافل در سازه اسکلت فلزی استفاده کرد؟ سقف وافل در اسکلت فلزی | اجرای سقف اسکلت فلزی آره یکی از روش های مصوب مقررات ملی ساختمان برای اجرای سقف سازه های فلزی استفاده از سقف وافل می باشد. البته لازم به ذکر است از آنجایی که سقف بتنی است و […]

ادامه مطلب

Enter your keyword