برچسب ها:سقف وافل در تهران

سقف وافل در تهران | سقف وافل چیست

سقف وافل در تهران | سقف وافل چیست

سقف وافل  سقف وافل در تهران | سقف وافل چیست یکی دیگر از سازه های سبک و مقاوم سقف لانه زنبوری است که به جای سقف سنتی برای دهانه های بلند استفاده می شود. استفاده از ستون های اضافی در ساختمان باعث افزایش وزن سازه و همچنین افزایش هزینه ها می شود. استفاده از سقف […]

ادامه مطلب

Enter your keyword