برچسب ها:سقف وافل چیست و چه کاربرد و مزایایی دارد؟

سقف وافل چیست و چه کاربرد و مزایایی دارد | معرفی سقف وافل 

سقف وافل چیست و چه کاربرد و مزایایی دارد | معرفی سقف وافل 

معرفی سقف وافل سقف وافل چیست و چه کاربرد و مزایایی دارد | معرفی سقف وافل در واقع، سقف وافل ورقی است با سوراخ‌هایی در زیر، سوراخ‌های بزرگی که برای جلوگیری از تداخل بسیاری از ستون‌ها (مانند اتاق‌های جلسه) استفاده می‌شود. بنابراین، دال های ضخیم بین تیرهای عریض مورد نیاز است (برای جلوگیری از آویزان […]

ادامه مطلب

Enter your keyword