برچسب ها:سقف وافل یکطرفه چیست

سقف وافل یکطرفه چیست | اجرای سقف وافل یک طرفه

سقف وافل یکطرفه چیست | اجرای سقف وافل یک طرفه

اجرای سقف وافل یک طرفه سقف وافل یکطرفه چیست | اجرای سقف وافل یک طرفه از آنجا که تیرهای میانی در سقف وافل یک طرفه برداشته نمی شوند، سقف روی تیرها قرار می گیرد و در یک جهت تقویت می شود. سقف وافل یک طرفه دارای دو ستون نگهدارنده است که بار را از سقف […]

ادامه مطلب

Enter your keyword