برچسب ها:نحوه انجام زیرسازی سقف وافل

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل

ساخت سقف وافل چگونه انجام می شود؟ نحوه انجام زیرسازی سقف وافل | مصالح زیرسازی سقف وافل ابتدا، تیرهای عمودی زیرساخت باید قرار داده شوند. به معنای عناصر عمودی جک یا داربست است. اینکه کدام یک از این عناصر برای پروژه استفاده می شود بستگی به ارتفاع سقف دارد. به طور معمول، یک طبقه 3 […]

ادامه مطلب

Enter your keyword