برچسب ها:آموزش اجرای سقف وافل

آموزش اجرای سقف وافل | دستمزد اجرای سقف وافل | معایب سقف وافل

آموزش اجرای سقف وافل | دستمزد اجرای سقف وافل | معایب سقف وافل

ویژگی های سقف وافل آموزش اجرای سقف وافل | دستمزد اجرای سقف وافل | معایب سقف وافل سطح زیرین سقف ظاهر مناسب تری نسبت به سایر سقف ها دارد که به عنوان امتیاز قابل رویت استفاده می شود. فاصله بین آرماتورها ی شبکه بالایی معمولاً بین 150  تا 350میلی متر است. فاصله بین آرماتورهای شبکه ی […]

ادامه مطلب
نحوه اجرای سقف وافل | آموزش اجرای سقف وافل | مراحل اجرای سقف وافل

نحوه اجرای سقف وافل | آموزش اجرای سقف وافل | مراحل اجرای سقف وافل

ویژگی های سقف وافل نحوه اجرای سقف وافل | آموزش اجرای سقف وافل | مراحل اجرای سقف وافل یکی از مهمترین مزایای استفاده از سقف وافل مزیت اقتصادی آن است. که به دلیل کاهش میزان بتن ریزشی و میزان میلگرد مورد نیاز بسیار مقرون به صرفه می باشد. یکی دیگر از مزایای سقف های مشبک […]

ادامه مطلب

Enter your keyword