برچسب ها:ابعاد قالب وافل

ابعاد قالب وافل | ویژگی های قالب وافل | مزایای قالب وافل

ابعاد قالب وافل | ویژگی های قالب وافل | مزایای قالب وافل

تاریخچه سقف وافل ابعاد قالب وافل | ویژگی های قالب وافل | مزایای قالب وافل کارایی ساختاری سقف وافل برای هزاران سال برای مردم معروف است. و شاید اولین استفاده بشر از مفهوم سقف وافل در ارتباط با ساخت آکروپولیس در یونان باشد. بیشتر این بنا بین سالهای ۴۲۹ تا ۴۶۱ قبل از میلاد است. […]

ادامه مطلب

Enter your keyword