برچسب ها:انواع سقف های سنتی

سقف های سنتی | انواع سقف های سنتی

سقف های سنتی | انواع سقف های سنتی

انواع سقف های سنتی سقف های سنتی | انواع سقف های سنتی انواع سقف‌ها به‌صورت شیبدار، طاق‌دار، گنبدی و ترکیبی هستند. قدیمی‌ترین سقف‌ها را نوع کاهگلی می‌دانند که به‌صورت شیب‌دار بوده که در ترکیب آنها از کاه، گل، نی و خشت و …استفاده می‌شد. هنوز از آنها  در برخی مناطق روستایی بهره می‌برند. بعد از […]

ادامه مطلب

Enter your keyword