برچسب ها:اهمیت اجرا و طراحی سقف وافل

اهمیت اجرا و طراحی سقف وافل | معرفی سقف وافل

اهمیت اجرا و طراحی سقف وافل | معرفی سقف وافل

معرفی سقف وافل اهمیت اجرا و طراحی سقف وافل | معرفی سقف وافل این سازه به خاطره ظاهر زیبا و سبکی که دارد، برای ساختمان‌ها گزینه اقتصادی و مدرنی است. همانطور که می‌دانید سقف وافل با ستون گذاری مناسب و کاهش بار مرده و بتن مصرفی می‌تواند ساختمان‌هایی که دارای ارتفاع و پهنای زیادی هستند، […]

ادامه مطلب

Enter your keyword