برچسب ها:بررسی ویژگی های سقف وافل

بررسی ویژگی های سقف وافل | اجرای سقف وافل

بررسی ویژگی های سقف وافل | اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل بررسی ویژگی های سقف وافل | اجرای سقف وافل سقف وافل مطابق با مقررات ملی ساختمان از طریق نرم افزارهای رایج طراحی سازه طراحی شده است. در طراحی سقف وافل باید معیارهای مقاومت، انتقال بار لرزه ای، کنترل ارتعاش، کنترل اضافه ولتاژ و … در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که کارفرمایان […]

ادامه مطلب

Enter your keyword