برچسب ها:تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در چیست

تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در چیست

تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در چیست

مراحل طراحی وافل (یک طرفه و دو طرفه) تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در چیست همانگونه که مطرح کردیم به طور نهایی سقف های وافل با دقت به طول دهانه در دو مدل یک طرفه و دو طرفه طراحی می شوند. اگر طول دهانه تا 7 متر و مستطیل باشد از سقف […]

ادامه مطلب

Enter your keyword