برچسب ها:در سقف وافل چقدر بتن استفاده کنیم؟

بتن ریزی سقف وافل | در سقف وافل چقدر بتن استفاده کنیم

بتن ریزی سقف وافل | در سقف وافل چقدر بتن استفاده کنیم

بتن ریزی سقف وافل چیست؟ بتن ریزی سقف وافل | در سقف وافل چقدر بتن استفاده کنیم برای بتن‌ریزی سقف وافل از ماسه، سیمان و آب استفاده می‌شود. وقتی این مواد را با هم مخلوط کردیم و خشک شدند ماده‌ای جامد و بادوام به دست می‌آید که به آن بتن می‌گوییم. همچنین برای ساخت قسمت‌هایی […]

ادامه مطلب

Enter your keyword