برچسب ها:روش اجرای سقف وافل

طراح سقف وافل | انوع سقف وافل | روش اجرای سقف وافل

طراح سقف وافل | انوع سقف وافل | روش اجرای سقف وافل

روش اجرای سقف وافل طراح سقف وافل | انوع سقف وافل | روش اجرای سقف وافل این سقف ها جدا از ظاهر خاص خود، روند تکمیلی خاصی را نیز دنبال می کنند. روش ساخت این سقف تا حدودی شبیه به دال بتنی (مثلاً سقف مرکب) است، اما با این تفاوت که سقف وافل دیگر تیرهای […]

ادامه مطلب

Enter your keyword