برچسب ها:سقف مهانیت

قالب سقف وافل مهانیت | سقف مهانیت

قالب سقف وافل مهانیت | سقف مهانیت

 سقف وافل مهانیت قالب سقف وافل مهانیت | سقف مهانیت پس از چندین سال تحقیق و بررسی نیازهای صنعت ساختمان کشور و بررسی سقف های مرسوم و سنتی و با در نظر گیری ضوابط مقررات ساختمانی موفق به ابداع روشی آشنا برای اجرای سقف های بتنی شدند. روش های اجرایی موجود با تحمیل هزینه های […]

ادامه مطلب

Enter your keyword