برچسب ها:سقف وافل با اسکلت فلزی

سقف وافل با اسکلت فلزی | نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی

سقف وافل با اسکلت فلزی | نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی

آیا سقف وافل در اسکلت های فلزی نیز قابل اجرا است؟ سقف وافل با اسکلت فلزی | نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی با توجه به مزایای سقف وافل، پاسخ این سوال قطعا مثبت است. سقف وافل در اسکلت های فلزی مانند اسکلت های بتنی کاربرد دارد و به خوبی اجرا می شود. البته در صورت […]

ادامه مطلب

Enter your keyword