برچسب ها:قالب قفل دار سقف وافل دوطرفه

قالب قفل دار سقف وافل دوطرفه | ویژگی قالب وافل قفل دار سقف دوطرفه

قالب قفل دار سقف وافل دوطرفه | ویژگی قالب وافل قفل دار سقف دوطرفه

ویژگی قالب وافل قفل دار سقف دوطرفه قالب قفل دار سقف وافل دوطرفه | ویژگی قالب وافل قفل دار سقف دوطرفه تیغه داخلی دیوار و پایین قالب مربع با عمق تیغه 15 میلی متر؛ که در نهایت باعث توزیع مناسب نیروی واردی به قالب می شود. انحنای دیوار قالب با شیب کامل درست میشود. به […]

ادامه مطلب

Enter your keyword