برچسب ها:قالب وافل سقف بتنی

قالب وافل سقف بتنی | ویژگی های قالب وافل

قالب وافل سقف بتنی | ویژگی های قالب وافل

قالب وافل یک طرفه قالب وافل سقف بتنی | ویژگی های قالب وافل این قالب ها برای اجرای سقف های با دهانه کوتاه تر مناسب هستند. استفاده از این قالب ها  باعث کاهش مصرف فولاد و بتن می شود و هزینه نهایی نیز کاهش می یابد.   قالب وافل دو طرفه از این قالب ها […]

ادامه مطلب

Enter your keyword