برچسب ها:مراحل اجرای سقف وافل چگونه است؟

قالب گیری سقف وافل | مراحل اجرای سقف وافل چگونه است

قالب گیری سقف وافل | مراحل اجرای سقف وافل چگونه است

مراحل اجرای سقف وافل چگونه است؟ قالب گیری سقف وافل | مراحل اجرای سقف وافل چگونه است اجرای سقف وافل مراحلی دارد که به‌طور مختصر به این مراحل می‌پردازیم. ترتیب اجرای این سقف طبق قرار زیر است: زیرسازی: شبکه قوطی یا چهارتراش را روی پایه‌ها (جک)  قرار می‌دهند. چیدن قالب روی سقف: در این مرحله […]

ادامه مطلب

Enter your keyword