برچسب ها:مقاوم سازی سقف وافل

مقاوم سازی سقف وافل | تقویت سقف وافل

مقاوم سازی سقف وافل | تقویت سقف وافل

تقویت سقف وافل: مقاوم سازی سقف وافل | تقویت سقف وافل سقف های وافل به دلایل مختلفی نیاز به تقویت و تقویت دارند. این دلایل مختصر است: 1) بهبود لرزه ای 2) تعمیر بتن 3) افزایش ظرفیت حمل 4) تغییر استفاده از ساختار 5) تقویت کارها   مقاوم سازی سقف وافل سقف وافل یک عنصر […]

ادامه مطلب

Enter your keyword