برچسب ها:مهمترین نکات اجرای سقف وافل

مهمترین نکات اجرای سقف وافل | انواع مختلف سقف وافل

مهمترین نکات اجرای سقف وافل | انواع مختلف سقف وافل

انواع مختلف سقف وافل مهمترین نکات اجرای سقف وافل | انواع مختلف سقف وافل همانطور که می‌دانید معنای وافل مشابه کلمه نان است. که به علت مشبک بودن تیرهای آهن در قسمت تحتانی الگو گرفته است. به عبارت دیگر سقف وافل به خاطر عمودی و افقی بودن تیرهای آهن شکل مستطیلی یا مربعی پیدا می‌کند. […]

ادامه مطلب

Enter your keyword