برچسب ها:میلگرد گذاری سقف وافل

میلگرد گذاری سقف وافل | آشنایی کامل با میلگرد گذاری

میلگرد گذاری سقف وافل | آشنایی کامل با میلگرد گذاری

آشنایی کامل با میلگرد گذاری میلگرد گذاری سقف وافل | آشنایی کامل با میلگرد گذاری میلگرد گذاری فرآیندی است که در آن میلگردها و انواع محصولات فولادی به ترتیب خاصی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. برای اتصال آنها از یک براکت فلزی استفاده می شود. نیروهای کششی ساختمان توسط آرماتورها تقویت می شوند. به […]

ادامه مطلب

Enter your keyword