برچسب ها:نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی

سقف وافل با اسکلت فلزی | نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی

سقف وافل با اسکلت فلزی | نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی

آیا سقف وافل در اسکلت های فلزی نیز قابل اجرا است؟ سقف وافل با اسکلت فلزی | نحوه اجرای سقف اسکلت فلزی با توجه به مزایای سقف وافل، پاسخ این سوال قطعا مثبت است. سقف وافل در اسکلت های فلزی مانند اسکلت های بتنی کاربرد دارد و به خوبی اجرا می شود. البته در صورت […]

ادامه مطلب
سقف وافل در اسکلت فلزی | اجرای سقف اسکلت فلزی

سقف وافل در اسکلت فلزی | اجرای سقف اسکلت فلزی

آیا می توان از سقف وافل در سازه اسکلت فلزی استفاده کرد؟ سقف وافل در اسکلت فلزی | اجرای سقف اسکلت فلزی آره یکی از روش های مصوب مقررات ملی ساختمان برای اجرای سقف سازه های فلزی استفاده از سقف وافل می باشد. البته لازم به ذکر است از آنجایی که سقف بتنی است و […]

ادامه مطلب

Enter your keyword