برچسب ها:نحوه قالب بندی سقف وافل

قالب بندی سقف وافل | نحوه قالب بندی سقف وافل

قالب بندی سقف وافل | نحوه قالب بندی سقف وافل

اصول قالب بندی سقف وافل قالب بندی سقف وافل | نحوه قالب بندی سقف وافل سقف وافل به‌عنوان نوعی سقف بتنی سبک معروف است که به‌دلیل شباهت آن به میان‌وعده فرانسوی که به نام نان وافل معروف است ، به این نام بیان می‌شود‌. در این سقف‌ها، تعداد زیادی حفره توخالی بتنی مجهز است که […]

ادامه مطلب

Enter your keyword