برچسب ها:نقد و بررسی کامل سقف وافل

نقد و بررسی کامل سقف وافل | تاریخچه سقف وافل

نقد و بررسی کامل سقف وافل | تاریخچه سقف وافل

تاریخچه سقف وافل نقد و بررسی کامل سقف وافل | تاریخچه سقف وافل باید به تاریخچه ظهور آن اشاره کرد. ایده سیستم تیرچه دو طرفه با سوراخ هایی در پایین به حدود 2500 سال پیش در دوره هخامنشیان برمی گردد. بر اساس تحلیل باستان شناسان، در سقف تخت جمشید از تیرهای چوبی متعامد استفاده میشود. […]

ادامه مطلب
نقد و بررسی کامل سقف وافل | مشخصات سقف وافل

نقد و بررسی کامل سقف وافل | مشخصات سقف وافل

مشخصات سقف وافل نقد و بررسی کامل سقف وافل | مشخصات سقف وافل تایل های سقف وافل به صورت نهایی برای هر نوع سازه ای مناسب هستند و مقدار بتن مصرفی نسبت به سقف های معمولی کمتر می باشد. نقد و بررسی کامل سقف وافل سقف وافل گزینه بسیار مناسبی می باشد اگر در پی […]

ادامه مطلب

Enter your keyword