برچسب ها:پوشاندن سقف وافل

پوشاندن سقف وافل | گچ کاری سقف وافل | نازک کاری سقف وافل

پوشاندن سقف وافل | گچ کاری سقف وافل | نازک کاری سقف وافل

تاریخچه سقف وافل پوشاندن سقف وافل | گچ کاری سقف وافل | نازک کاری سقف وافل عرض تیرچه های عمود بر هم  RIBبین 10 تا 20 سانتی متر است برای پاسخ به این سوال که سقف وافل چیست باید به تاریخچه سقف وافل بپردازیم. جالب اینجاست که ایده سقف های باربر دو طرفه به دوران هخامنشیان […]

ادامه مطلب

Enter your keyword