برچسب ها:ایده هایی برای نمای سقف وافل

نمایی از سقف وافل | ایده هایی برای نمای سقف وافل 

نمایی از سقف وافل | ایده هایی برای نمای سقف وافل 

معرفی نمای سقف وافل  نمایی از سقف وافل | ایده هایی برای نمای سقف وافل بیشترین نمای زیبا در از انواع سقف وافل، سقف وافل دو طرفه است. که بنا به انتخاب حوزه معماری به شکل اکسپوز اجرا می‌شود زیرا این سقف دارای سطحی صاف، قالب‌های منظم، یک دست و کیفیت بالا می‌باشد. سقف برای مکان‌هایی […]

ادامه مطلب

Enter your keyword